S NAMI

Dá sa povedať, že táto výstava sa pripravovala 55 rokov! Tento rok totiž Základná umelecká škola Ľ.Rajtera v Bratislave, oslavuje takéto pekné výročie. Na výstave vo výkladoch Poľského inštitútu máte možnosť vidieť výber minulých aj súčasných prác Výtvarného odboru (a teším sa že aj prác mojich zverencov). Typografiu pozvánok navrhli žiaci zušky, najlepšie z nich boli vytlačené na farebné papiere a následne ručne dokresľované – každá pozvánka – originál!! Srdečne Vás pozývam na slávnostné otvorenie, ktoré sa uksutoční už tento utorok 12.6. o 16:00 hod. a dúfam, že tam budete S nami.

 

 

Srdce/Heart

Takže sľúbené sa stalo skutočnosťou, rozhodla som sa zriadiť samostanú rubriku pre výtvory, ktoré páchajú moji žiaci zo ZUŠ Ľ.Rajtera. Prvý post ste mali možnosť vidieť tu. Dole výber z dokresľovaných monotypii (hádam to správne skloňujem?) na tému “Srdce” ešte zo začiatku tohto školského roka.

Finally promise turns to truth, I decide to create special category, promoting works of my students from Basic art school here in Bratislava. First post with these theme you can see here. Below selection of painted monotypes from the beginning of these school year. Topic: “Heart”.

 

 

Najväčšie najmenšie umenie/Biggest smallest art

Neboja sa farieb, ani formátu papiera. Perspektíva ich veľmi netrápi, ani technológia keramiky. O to viac sú výsledky detského snaženia čarovnejšie. Na týchto fotkách sa pýšim prácami detí zo ZUŠ Ľ. Rajtera kde vyučujem od minulého roka. Túto školu som navštevovala ešte ako stredoškoláčka – popri “šupke” som sa chodila pripravovať na príjmačky na vysokú školu k vtedajšiemu učiteľovi, Petrovi Stassnerovi. Ako preberám fotky, zdá sa mi že toto je len malá ochutnávka a z článku bude pravidelná rubrika!

They are not worried about any color or size of the paper. They don’t care about perspective or even ceramics technology. Maybe just because of that, are results of child-work magical. At these pictures I’m proudly presenting child works of art from the school of Ľ.Rajtera, where I’m working as a part-time teacher. I used to visit this school during my high school as a student in a class of teacher Peter Strassner. As I’m browsing trough my photo archive, I guess this post should be only small teaser for upcoming regular section of this blog.

Koník/bábka/keramika, drevo, špagát/autor:Ninka

Koláčiky/sadra, papier, gorálky/inšpirované Lindinou cupcake story:)

Koláčiky k 55.výročiu školy/keramika

Čerešňový koláčik/keramika/autor:Zuzka

Portrét/maľba temperou/formát A2/autor:Miško

Portrét/maľba temperou/formát A2/autor:Zuzka