Modranska

Už v jendom z minulých postov so spomínala spoločnosť Modranska, ktorej držím všetky palce. Dôvodom pre moje sympatie je, že portfólio Modranskej stavia na našich koreňoch – na tradícii ručne vyrábanej majoliky. Ide o iniciatívu architekta, dizajnéra a keramika Jakuba Lišku, pochádzajúceho z Modry, ktorého vzťah k majolike vyplýva hádam aj z faktu, že jeho otec je hrnčiar. “V spolupráci s modranskými remeselníkmi a dizajnérmi z celého Slovenska oživujeme tradičné tvary a vzory, vymýšľame aj nové návrhy a vytvárame tak originálnu, modernú keramiku zachovávajúcu tradície a krásu starej hrnčariny.” Viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu Designum.

At one of past post I note about Modranska. Main reason of my sympathy for this company is that Modranska’s portfolio is builded on our roots – on tradition of hand produced majolica of Modra region. Everything is initiative of Jakub Liška – Modra inhabitant, architect, designer and ceramist. His close relation with majolica probably came from his father, who worked as a potter and later established his own workshop. “In cooperation with local potters from the town of Modra and designers from all over Slovakia, we aim to resurrect traditional shapes and patterns, as well as come up with new fresh designs and thus create original and modern ceramics respecting the traditions and beauty of old pottery from this region.” More about Modranska you can find in actual issue of Designum mag.

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *