Som z toho Mimo!

Mimo architekti, naši najobľúbenejší, priamo od nás z chodby, z Továrenskej 14, dodávatelia internetu a pekných interiérov. Jeden taký sa zrodil minulý rok v Bratislave a boli doň použité doplnky od:

Puojd/Michaela Bednárová, Simona Janišová a Linda Viková/keramika, Alica Gurínová/grafika a maľba, Rudolf Baszalovics/stolárske výrobky na mieru.
Fotky /Peter Jančárik

Mimo Architects, the best architects from our floor at Továrenská street! This nice one room interior from their studio was born last year. All accessories by:

Puojd/Michaela Bednárová, Simona Janišová a Linda Viková/ceramics, Alica Gurínová/graphics and paintings, Rudolf Baszalovics/joinery works.
Photos/Peter Jančárik

 

Pohľad z obývacej časti na spálňu

View from living part to bedroom

Kuchyňa, nad stolom dekoračné porcelánové obrázky, na stole misa od Lindy Vikovej, detailný pohľad kuk tu. Na linke položený pohár BBBig mug a cukornička Astronaut odo mňa, detail kuk tu a tu. Na linke taktiež fľaša od Lindy, detail tu.

Kitchen, bellow table on the wall porcelain decorations, on the table bowl all by Linda Viková, detail view here. On the sideboard mug BBig mug and sugarcaster Astronaut, all by me, detail view here and here. On the sideboard also bottle by Linda, click here for detail.

Obývačka, záves a vankúše Puojd/Michaela Bednárová, maľba Alica Gurínová

Living room, hinge and pillows by Puojd/Michaela Bednárová, painting by Alica Gurínová

Detail zo spálne s mojou Voodoo vázou

Detail from bedroom with my Voodoo Vase

Opäť detail zo spálne spolu s koláčikmi od Lindy Vikovej

Again bedroom detail with Linda Viková cupcakes