Astronaut: TV Star

Moje dochucovadlo Astronaut má ďalšiu misiu – účinkuje v spote pre Rozhlas a televíziu Slovenska. Novú vizuálnu identitu pre RTVS vytvorilo štúdio Milk. Pozrite si spot:

My Astronaut caster has a new mission – watch him on brand new spot of Television of Slovakia bellow. New visual concept belongs to Milk Studio.